Videoteket er en videolærebok i norskfaget, som kan brukes istedenfor, eller i tillegg til, andre lærebøker. Her finner du videoer om litteratur, språk, skriving, og andre ting man må kjenne til. Videolæreboken kan brukes i undervisning på skolen, og som selvstudium for elever og privatister. Store deler av materialet er gratis tilgjengelig, og kan benyttes fritt av alle. Ved å abonnere får man tilgang til det hele.

LITTERATUR

SPRÅK OG RETORIKK

NORSK SOM ANDRESPRÅK