Velkommen til Videoteket!

Videoteket er en videolærebok i norskfaget, som kan brukes av elever, skoler og privatister. På Videoteket får du over 20 timer video om litteraturhistorie, språkhistorie, retorikk, dialekter, og andre eksamensrelevante norskfaglige emner. Videoteket inneholder også en rekke omfattende studiehefter med lærebokstoff, som kan lastes ned og skrives ut.

Store deler av Videoteket er gratis tilgjengelig, og for 249,- får man tilgang til alt materialet i et helt år. For skoler som ønsker å kjøpe klassesett har vi gode rabattordninger. Tilgangen varer i ett år, og fornyes ikke automatisk.

LITTERATURHISTORIE

SPRÅK OG RETORIKK

FORDYPNINGSOPPGAVEN

NORSK SOM ANDRESPRÅK