Velg en side

Gratis for alle!

På grunn av koronaviruset må alle videregående skoler i Norge holde stengt inntil videre, og gå over til nettbasert undervisning. Som en del av den nasjonale dugnaden er Videoteket derfor nå åpent og gratis tilgjengelig for alle. Videoteket er en videolærebok i norsk, med over 18 timer video om litteratur, språk, skriving, og andre norskfaglige emner.

Alle som har kjøpt abonnement i mars vil få pengene tilbakebetalt. 

LITTERATURHISTORIE

SPRÅK OG RETORIKK

FORDYPNINGSOPPGAVEN

NORSK SOM ANDRESPRÅK