Velg en side

Gunvor Hofmos dikt «Fra en annen virkelighet» (1948)

Gunvor Hofmo er en av Norges viktigste lyrikere på 1900-tallet. Diktene hennes  er ofte preget av det tunge, dystre, og fremmedgjorte. Dette er noe hun har til felles med flere andre modernistiske dikter fra etterkrigstiden. Det er vanlig å lese Hofmo sine dikt i lys av det livet hun selv levde, som en form for bekjennelsespoesi – altså poesi hvor man tenker at det lyriske jeget er forfatteren selv.

Her følger en analyse av hennes berømte dikt «Fra en annen virkelighet».

02:31

Bakgrunn

02:06

Motiv og tema

01:37

Komposisjon

06:44

Virkemidler del 1

03:28

Virkemidler del 2

02:51

Modernistisk trekk