Barokken er en kunst- og litteraturhistorisk epoke på 1600-tallet. Den er preget av det pompøse når det gjelder form, og det religiøse når det gjelder innhold. I barokken er salmer den viktigste litterære sjangeren. Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter er våre fremste diktere i denne epoken.

barokken, kort sagt – 09:49

mer om barokken – 07:43

Thomas Kingos salme «Kjed av verden, og kjær ad himmelen» – 09:52

Første kapittel i Petter Dass’ berømte dikt Nordlands Trompet – 09:07

Studiehefte - barokken

Dette heftet inneholder bakgrunnsstoff om barokken, og analyser av forskjellige barokke tekster.

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.