Klassisismen er en stilretning på 1700-tallet, som er inspirert av antikken, og som legger vekt på det enkle, rene og klare. På samme tid har vi også opplysningstiden – en tid da menneskets fornuft ble oppvurdert, og kunnskap, rasjonalitet og toleranse var viktige idealer. På 1700-tallet er Ludvig Holberg den klart viktigste forfatteren i Danmark-Norge. Holberg er særlig kjent for å skrive klassisistiske komedier og en rekke forskjellige filosofiske opplysningstekster.

Klassisisme, første episode - 09:38

Introduksjon til klassisisme, og om hvordan klassisismen oppstår i Frankrike på 1600-tallet.

Klassisisme, andre episode - 08:42

Om de viktigste dikterne i fransk klassisisme, og spesielt om Molières komedie Misantropen.

Klassisisme, tredje episode - 06:30

Om klassisisme i Danmark-Norge på 1700-tallet, og om Ludvig Holbergs forfatterskap.

Klassisisme, fjerde episode - 06:30

Om Holbergs komedie Erasmus Montanus.

Johan Herman Wessels humoristiske dikt “Smeden og Bageren” (1784) – 04:21

Opplysningstiden, kort sagt – 08:25

Opplysningstiden, kulturhistorisk sammenheng – 12:32

Om Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske reise (1741) – 14:34

Et utdrag fra Ludvig Holbergs Fra naturens og folkerettens kunnskap (1716) – 02:00

Et utdrag fra Voltaires essay En avhandling om toleranse (1763) – 02:16

Et utdrag fra Immanuel Kants essay Hva er opplysning (1784) – 01:29

Studiehefte - klassisismen og opplysningstiden

Om litteratur på 1700-tallet, og om vår store forfatter fra denne tiden: Ludvig Holberg.