Renessansen er en epoke som starter rundt 1350 i Italia, og som varer til ca. 1600. Denne perioden er preget av en oppvurdering av antikken, et positivt menneskesyn, høye ambisjoner i kunsten, og en interesse for individet. I Norge skrives det lite på denne tiden, men i Europa ellers er William Shakespeare og Michel de Montaigne viktige navn.

Renessansen - kort sagt

Renessansen - mer utførlig

Studiehefte - renessansen

I dette korte heftet finner du litteraturhistorisk bakgrunnsstoff om renessansen.