Romantikk

Romantikken er en kunst- og litteraturhistorisk epoke der følelsene står i sentrum. Den kommer fra ulike steder, men Tyskland er kanskje aller viktigst å nevne. Den varer fra rundt 1770-1830 i Europa, og først halvdel av 1800-tallet i Norge. Høydepunktet romantikken i Norge har man på 1830- og 40-tallet. Romantikken fremhever følelser fremfor rasjonell, kald og død kunnskap. Man tenker at det finnes «noe mer» i verden enn det vi til daglig kan oppleve med sansene og fornuften vår, og at det er følelsene som kan sette oss i kontakt med dette.

02:47 – Introduksjon

08:24 – Romantikkens opphav

07:17 – Kjennetegn på romantikk 

04:10

Synet på natur og ånd – alt henger sammen med alt

For romantikerne henger forestillinger om ånd og natur tett sammen. Ånden, eller den kraften som fyller verden, er usynlig, men man kan likevel merke den, i naturen rundt seg. Naturen er for romantikerne en usynlig kraft, en ånd, som finnes overalt rundt oss og som strømmer gjennom oss.

10:37

Romantiske motiver

I romantisk kunst og dikting finnes det en del motiver som dukker opp svært ofte – mange av dem naturmotiver. Trær, blomster og fugler er blant de vanligste motivene i romantisk malerkunst. Nesten alle romantiske poeter nevner blomster i diktene sine når de beskriver kvinner de elsker eller erotiske opplevelser. Hjertet er et annet vanlig romantisk motiv, særlig i litteraturen. Romantiske diktere snakker om hjertet sitt, eller til hjertet sitt, eller om eller til andres hjerter.

06:39

Romantisk språkbruk

Når det gjelder formen eller skrivemåten, merker man gjerne at en tekst er romantisk ved at språket blir brukt på en spesiell måte. Det romantiske språket er fremfor alt abstrakt og følelsesladet. Romantikere ønsker gjerne å formidle sine egne dype følelser, og å sette leseren i samme stemning. Romantiske tekster gjør gjerne flittig bruk av interjeksjoner: følelsesmalende ord, som «Åh!» og «akk!» Slike ord viser gjerne helt tydelig følelsene og holdningene til den som snakker.

05:55

Romantikken i Norge

Romantikken kommer senere til Norge enn til resten av Europa. Først på 1800-tallet ser man den her til lands, og for alvor først på 1830-tallet. På 1830-tallet fikk vi en kulturdebatt, og to personer er spesielt viktige for denne debatten: Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland. I løpet av 1830-tallet har disse to, og deres støttespillere heftige debatter om kultur, språk og Norges forhold til utlandet.

01:20 – Oppsummering 

Henrik Wergelands romantiske diktning

Wergeland har blitt stående igjen som vår fremste romantiske poet. Her er analyser av tre av hans mest kjente dikt: «Til en gran», «Til foråret» og «Til min gyldenlakk».

19:36

08:35

02:32

11:50

Johan Sebastian Welhaven

Ved siden av Henrik Wergeland, er Johan Sebastian Welhaven nok den norske romantikeren som huskes best i våre dager. I metadiktet «Diktets ånd» (1844) gir han uttrykk for hvordan han mener at dikt fungerer, og hva som er diktningens mål og mening. 

Analyse i 5 episoder

Den lille piken med svovelstikkene

H.C. Andersen er Danmarks mest berømte forfatter fra romantikken. Hans eventyr “Den lille piken med svovelstikkene” (1848) er handler om en fattig jente som fryser ihjel på gaten på nyttårsaften. På grunn av måten det er skrevet på, lar dette eventyret seg like godt analysere som en novelle. Om Andersens eventyr først og fremst bør forstås religiøst eller  samfunnskritisk er et åpent spørsmål.

Oppgaver om romantikk

Repetisjonsoppgaver og arbeidsoppgaver om romantikken.

Studiehefte om romantikk

Studieheftene på Videoteket kan fritt benyttes og distribueres av skoler, elever og privatister.

Alt materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag