Cora Sandels novelle «Kunsten at myrde» (1935)

Cora Sandels novelle «Kunsten å myrde» er et godt eksempel på nyrealisme, som var den retningen som dominerte i norsk litteratur mellom 1910 og 1930.

Videoserien i episoder

00:50

Introduksjon

01:30

Motivet – den ytre handlingen i novellen

05:52

Tematikk

02:30

Oppbygningen

02:52

Fortelleren

02:07

Tittelen

04:11

Nyrealistiske trekk