norrøn litteratur

 

folkediktning

 

renessanse

 

barokk

 

klassisisme og opplysningstid

 

romantikk

 

forestillinger om "det norske"

 

poetisk realisme

 

realisme og naturalisme

 

modernisme

 

tradisjonell litteratur 1900 - i dag