Litteraturhistorie

Norsk litteraturhistorie er en viktig del av norskfaget. Som elev skal man kjenne til både norsk og internasjonal litteratur, fra middelalderen til i dag. Her finner du litteraturhistorien inndelt i 12 kapitler. Hvert kapittel inneholder video med analyse av sentrale tekster, og om den kulturhistoriske sammenhengen til tekstene. Til hvert emne hører det også et studiehefte som kan lastes ned og brukes i undervisningen og som ressurs på eksamen.

norrøn litteratur

 

folkediktning

 

renessanse

 

barokk

 

klassisisme og opplysningstid

 

romantikk

 

forestillinger om "det norske"

 

poetisk realisme

 

realisme og naturalisme

 

modernisme

 

tradisjonell litteratur på 1900-tallet

nyere litteratur