Velg en side

På denne siden forklarer vi grunnleggende trekk ved det norske språket. Videoene er særlig ment for deg som har norsk som andrespråk.

Norsk vokabular

Første episode

Norsk vokabular

Andre episode

Norsk vokabular

Tredje episode

Norsk vokabular

Fjerde episode

Norsk vokabular

Femte episode

Norsk vokabular

Sjette episode

Norsk vokabular

Syvende episode

Viktige norske verb

Første episode

Viktige norske verb

Andre episode

Viktige norske verb

Tredje episode

Viktige norske verb

Fjerde episode

Viktige norske verb

Femte episode

Viktige norske verb

Sjette episode

5 på skriftlig eksamen, norsk for språklige minoriteter, høsten 2017

5 på skriftlig eksamen, norsk for språklige minoriteter, våren 2018

5 på skriftlig eksamen, norsk for språklige minoriteter, våren 2018