Jostein Christensen
     Asbjørn Odin Aag

Om oss

Videoteket er laget av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag. Vi har til sammen 20 års erfaring med undervisning av privatister i Oslo, og har hatt mange tusen elever oppe til norskeksamen.

Videoteket er en eksamensrettet videolærebok for norskfaget, som kan brukes istedenfor tradisjonelle lærebøker av papir. Ved å flytte informasjonsformidlingen i faget over til video, kan det frigjøres verdifull tid i klasserommene til tekstarbeid og personlig rettledning. Vårt ønske er at Videoteket vil hjelpe elever å mestre og interessere seg for norskfaget, og gjøre det enkelt å repetere før eksamen.

En rekke skoler rundt om i landet kjøper klassesett til elevene sine. Ett års tilgang koster 149,- (ekskl. mva) pr. person for grupper over 30, og 99.- (ekskl. mva) pr. person for grupper over 100.

Ta gjerne kontakt på post@videoteket.no hvis det er noe du lurer på!