Velg en side

Retorikk

Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk. Retorikken oppstod i antikken, hos de gamle grekerne. I det tidlige demokratiet i Athen var det å kunne bruke språket på overbevisende måter, helt nødvendig, hvis man ville komme seg opp og frem i samfunnet.

Mange eksamensoppgaver på videregående skole vil be deg bruke begreper fra retorikken for å analysere en eller annen tekst. Skal du svare godt på slike oppgaver, må du særlig kjenne til de tre begrepene etos, logos og patos. Dette er tre appellformer, tre overtalelsesmidler, man kan bruke for å få frem et budskap.

Introduksjon – 02:38
Å argumentere ved hjelp av etos – 07:40
Å argumentere ved hjelp av patos – 05:35
Å argumentere ved hjelp av logos – 04:41
Om kairos, den retoriske situasjonen – 04:29
Om aptum, det passende – 03:39
Talens oppbygning – 04:38
Talerens oppgaver: inventio, dispositio, elocutio og memoria –  07:31
Talerens oppgaver: actio – 05:35
PowerPoint og muntlige presentasjoner – 04:16
Å lytte til andres  muntlige presentasjoner – 02:14
Å vurdere og gi tilbakemelding på andres  muntlige presentasjoner – 05:29
07:15
Om sammenligning, metafor, og ord med bestemte konnotasjoner.
06:03
Om allegori og symbol.
09:25
Om allusjon, personifikasjon og besjeling.
06:10
Om gjentakelser, anafor, epifor og allitterasjon.
08:25
Om overdrivelse, underivelse, ironi, parodi, satire og retoriske spørsmål.

"Det finaste huset"

Løsningsforslag til en retorisk analyse fra skriftlig eksamen.

Fortell dine venner!