Select Page

Retorikk og muntlige presentasjoner

Retorikk kan defineres som kunsten å overtale andre, ved hjelp av språk, lyd eller bilder. Så lenge man bruker språk for å oppnå en eller annen effekt, benytter man seg i bunn og grunn av retorikk. Retorikken oppstod i antikken, hos de gamle grekerne. I det tidlige demokratiet i Athen var det å kunne bruke språket på overbevisende måter, helt nødvendig, hvis man ville komme seg opp og frem i samfunnet.

Mange eksamensoppgaver på videregående skole vil be deg bruke begreper fra retorikken for å analysere en eller annen tekst. Skal du svare godt på slike oppgaver, må du særlig kjenne til de tre begrepene etos, logos og patos. Dette er tre appellformer, tre overtalelsesmidler, man kan bruke for å få frem et budskap.

 

02:38

Introduksjon

07:40

Å argumentere ved hjelp av etos

05:35

Å argumentere ved hjelp av patos

04:41

Å argumentere ved hjelp av logos

04:29

Om kairos – den retoriske situasjonen

03:39

Om aptum – det passende

04:38

Den klassiske oppbygning av en tale

07:31

Talerens oppgaver: inventio, dispositio, elocutio og memoria

05:35

Talerens oppgaver: actio

04:16

PowerPoint og muntlige presentasjoner

02:14

Å lytte til andres muntlige presentasjoner

05:29

Å vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner

Språklige virkemidler

.

07:15
Om sammenligning, metafor, og ord med bestemte konnotasjoner.
06:03
Om allegori og symbol.
09:25
Om allusjon, personifikasjon og besjeling.
06:10
Om gjentakelser, anafor, epifor og allitterasjon.
08:25
Om overdrivelse, underivelse, ironi, parodi, satire og retoriske spørsmål.

Studiehefte om retorikk og muntlige presentasjoner

Heftet kan distribueres og benyttes fritt, av skoler, elever og privatister – og andre interesserte.

"Det finaste huset"

Løsningsforslag til en retorisk analyse fra skriftlig eksamen.

Har du nytte av Videoteket?

Fortell dine venner!

Materialet er produsert av Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag.