Introduksjon – 02:38

Å argumentere ved hjelp av etos – 07:40

Å argumentere ved hjelp av patos – 05:35

Å argumentere ved hjelp av logos – 04:41

Om kairos, den retoriske situasjonen – 04:29

Om aptum, det passende – 03:39

Talens oppbygning – 04:38

Talerens oppgaver: inventio, dispositio, elocutio og memoria –  07:31

Talerens oppgaver: actio – 05:35

PowerPoint og muntlige presentasjoner – 04:16

Å lytte til andres  muntlige presentasjoner – 02:14

Å vurdere og gi tilbakemelding på andres  muntlige presentasjoner – 05:29

07:15
Om sammenligning, metafor, og ord med bestemte konnotasjoner.
06:03
Om allegori og symbol.
09:25
Om allusjon, personifikasjon og besjeling.
06:10
Om gjentakelser, anafor, epifor og allitterasjon.
08:25
Om overdrivelse, underivelse, ironi, parodi, satire og retoriske spørsmål.

"Det finaste huset"

Løsningsforslag til en retorisk analyse fra skriftlig eksamen.

Fortell dine venner!