Episode 1 – introduksjon

01:34

Episode 2 – handlingen

10:07

Episode 3 – bygging som motiv og tema

06:27

Episode 4 – tematikk og budskap

04:05

Episode 5 – oppbygning

02:44

Episode 6 – fortelleren

03:18

Episode 7 – språket

03:50