Særtrekk ved norsk sammenlignet med andre språk

Et kompetansemål i den nye læreplanen for VG1, sier at elevene skal kunne «sammenligne særtrekk ved norsk med andre språk». Dette er et veldig interessant emne!

I denne videoserien ser vi på hva som kjennetegner det norske språket sammenlignet med andre språk,  når det kommer til lyder og skrift, hvordan ord lages og bøyes, og hvordan vi lager setninger. Videoserien er ca. 2 timer lang, og inndelt i en rekke episoder.

Obs: Denne videoserien er til den nye læreplanen for VG1. Privatister behøver ikke lære dette.

Alle videoene i denne serien kan brukes fritt og gratis av alle, hele skoleåret 20/21.  😀

Om retorikk, retorisk analyse, og om språklige virkemidler

En videoserie på 20 episoder

Om utbredelsen av samisk språk, om samenes språklige rettigheter, og om fornorskingspolitikken.

Videoserien er rundt 50 minutter lang, og inndelt i fem episoder.

Språkhistorie

Dialekter

Nordiske språk