Styringskjeden

Det man kaller «den politiske styringskjeden» er et system for hvordan politiske beslutninger gjennomføres – fra de blir vedtatt til de blir iverksatt. Styringskjeden består av Stortinget, regjeringen, embetsverket og folket. Utgangspunktet for styringskjeden er folkesuvereniteten. Det vil si at all myndighet til å styre landet må utgå fra folket, ved valg.

03:25

Introduksjon: Kort forklart hvilke roller folket, Stortinget, regjeringen og embetsverket spiller i styringskjeden.

06:42

Mer om hvordan styringskjeden fungerer i praksis. Vi ser på hvordan den norske staten styres av både skrevne og uskrevne regler.

03:54

For at styringskjeden skal fungere slik den er ment, er det viktig å unngå maktkonsentrasjon. Dette vil nemlig kunne sette folkets suverenitet i fare. Grunnloven fordeler derfor makten på tre styringsorganer – Stortinget, regjeringen og domstolene.