07:15
Om sammenligning, metafor, og ord med bestemte konnotasjoner.
06:03
Om allegori og symbol.
09:25
Om allusjon, personifikasjon og besjeling.
06:10
Om gjentakelser, anafor, epifor og allitterasjon.
08:25
Om overdrivelse, underivelse, ironi, parodi, satire og retoriske spørsmål.